Szkolenia i warsztaty

Warsztaty autorskie

Tworzę autorskie warsztaty bazujące na wykorzystaniu wiedzy naukowej w biznesie. Prowadzę je dla swoich klientów z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z grupą.

Evidence-Based Management

Warsztaty pozwalające nabyć kluczową wiedzę oraz umiejętności z zakresu wykorzystania wyników badań naukowych w zarządzaniu pracownikami. Szczególnie przydatne dla kadry menedżerskiej, pracowników działów HR oraz trenerów wewnętrznych.

Analiza danych HR

Warsztaty pozwalające uzyskać pracownikom działów HR praktyczne umiejętności prowadzenia analiz danych HR z wykorzystaniem MS Excel lub wybranego pakietu statystycznego.

Narzędzia myślenia systemowego

Warsztaty uczące menedżerów szerszego spojrzenia na wykonywaną pracę oraz wykorzystywania podejścia Soft Systems Thinking w codziennej pracy. Warsztatom towarzyszy autorska symulacja biznesowa, pokazująca pułapki myślenia silosowego w organizacji.

Szkolenia z zakresu kompetencji menedżerskich i osobistych

Często pracuję z menedżerami oraz pracownikami firm na szkoleniach mających na celu podnieść ich poziom kompetencji społecznych oraz menedżerskich. W prowadzeniu szkoleń wykorzystuję metody experiential learning łącząc je ze szczyptą sprawdzonej wiedzy naukowej.

Prowadzę szkolenia z zakresu:

  • Kluczowych kompetencji menedżerskich: budowanie zespołów, zarządzanie zespołem
  • Motywowania pracowników (a właściwie nie demotywowania)
  • Zarządzania zmianą
  • Komunikacji i współpracy w organizacji
  • Asertywności w komunikacji