Publikacje branżowe

Wolski, K. (2015). Metody selekcji kandydatów – czy na pewno wszystko zostało powiedziane?. Personel Plus, 10,90-92  [PDF]

Jesteśmy wierni wartościom, nie firmom – wywiad, Rzeczpospolita, 293 (9717)

Wolski, K. (2013). Zainwestuj w siebie – odkryj w sobie wewnętrznego lidera. Doradca Zawodowy, 4/25

Wolski, K. (2013). Gamifikacja – komentarz – Serwis HR.

Wolski, K. (2013). Czym (nie) jest gamifikacja. – przedruk artykułu. HRnews

Wolski, K. (2013). Czym (nie) jest gamifikacja. – przedruk artykułu. HRStandard

Wolski, K. (2011). Wirtualne nauczania. Personel i Zarządzanie, 6/55, 88-90 [PDF]

Szymańska, M., Wolski, K. (2012). Modelowanie pracy. Sposób na zatrzymanie najlepszych pracowników. MSP – Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 3(119), 70-71 [PDF]

Wolski, K. (2011). Infobroker – człowiek od wyszukiwań specjalnych. Rynekpracy.pl Link: http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.301/szukaj.1

Szymańska, M., Wolski, K. (2012). Rekrutacja w internecie – jak nowe technologie zmieniają rynek pracy? Rynekpracy.pl Link: http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.456/szukaj.1

Publikacje naukowe

Wolski, K. (2012). Wybrane predyktory korzystania z internetu przez seniorów. W: B. Szmigielska (red.). Senior zalogowany. (s, 95-119). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wolski, K. (2012). E-marketing of research and scientific institutions – psychological aspect. W: W. Wiśniowski (red.). Marketing of scientific and research organizations. New point of view of European Marketing. (s. 101-116). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Lotnictwa.

Szmigielska, B., Wolski, K., Jaszczak, A. (2012). Modele wyjaśniające zachowania użytkowników internetu. E-mentor, 3, 17-24

Wolski, K. (2012). E-learning – efektywne narzędzie edukacji medialnej młodzieży. W: J. Pyżalski (red.). Cyberbullying – zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie. (s. 113-136). Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.

Wolski, K. (2012). E-marketing instytucji badawczych i naukowych – aspekt psychologiczny. W: W. Wiśniowski (red.). Marketing instytucji badawczych i naukowych 2. (s. 61-77). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Lotnictwa.

Wolski, K. (2011). Psychologiczne predyktory gotowości do korzystania z e-learningu. W: B. Szmigielska (red.). Edukacja w dwóch światach offline i online. (s. 14-35). Kraków: WiR Partner.

Wolski, K. (2011). Motywacja wewnętrzna oraz chęć do korzystania z e-learningu – doniesienie z badańE-mentor, 1, 43-46

Wolski, K. (2010). Metody radzenia sobie przez organizacje ze zjawiskiem korzystania z internetu w pracy w celach prywatnychE-mentor, 5, s. 15-18

Wolski, K. (2009). Komunikowanie się młodzieży w świecie realnym a jej obecność w internecie. W: B. Szmigielska (red.). Psychologiczne konteksty internetu (s. 134-159). Kraków: Wydawnictwo WAM.

Wolski, K. (2008). Internet z perspektywy rozwoju człowieka starego. W: B.Szmigielska (red.). Całe życie w sieci. (s. 267-280). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wystąpienia na konferencjach

Wolski, K. (2013) Co robią, a czego nie robią polskie uczelnie w Internecie? Konferencja Naukowa Człowiek Zalogowany, Kraków

Bąk A., Jaszczak A., Wolski K. (2013) Skala Kompetencji Korzystania z Internetu (SKKI). Wyniki badań pilotażowych. Konferencja Naukowa Człowiek Zalogowany, Kraków

Grzymała- Moszczyńska, H., Adamczyk, K., Wolski, K. (2012) ‘Participats ‘ vs. ‘Non-Participants’. Characteristics of Polish immigrants to  UK who cease to attend masses in Roman-Catholic Church upon arrival to UK  in comparison to their compatriots who still actively participate in the life of Church in UK.  The First International Cracow Study of Religions Symposium “Religions: fields of research, methods and perspectives”, Kraków

Bąk A., Jaszczak A., Wolski K. (2012) Seniors’ attitudes towards using the internet – data from polish qualitative research. Cyberspace 2012, 10th International Conference. Brno, Republika Czeska

Wolski, K. (2012). W stronę seksualności XXI wieku – zachowania seksualne użytkowników internetu. Konferencja Seksualność człowieka – wokół przemian, Kraków.

Wolski, K. (2012). Aby użytkownik wiedział gdzie kliknąć – psychologiczne konteksty użyteczności stron WWW. Konferencja Człowiek Zalogowany, Kraków.

Wolski, K. (2011). E-marketing instytucji naukowych i badawczych – aspekt psychologiczny. Europejskie Forum Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, Warszawa.

Wolski, K. (2011). Korzystanie z e-learningu w świetle Modelu Akceptacji Technologii. II Ogólnopolska Konferencja Świat Internetu, Warszawa.

Hornowska-Stoch, M., Wolski, K. (2011). Związki nauki i biznesu – opis zjawiska. Nauka – ludzka rzecz, Kraków.

Mykowska, A., Wolski, K. (2010). How to inspire intrinsic motivation. ONLIINE EDUCA 16th International Conference on Technology Supported Learning and Training, Berlin, Republika Federalna Niemiec

Wolski, K. (2010). Personal Web Usage in the workplace – Polish perspective. Cyberspace 2010, 8th International Conference. Brno, Republika Czeska

Wolski, K. (2010). Predyktory korzystania z e-learningu. II Ogólnopolskie Sympozjum Psychologii Edukacji Online czy offline – dwa światy edukacji? Kraków

Wolski, K. (2010). Predyktory korzystania przez pracowników z internetu w celach prywatnych. VII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Nowy Sącz

Wolski, K. (2010). Korzystanie z internetu w pracy w celach prywatnych – holistyczny model zjawiska. I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Człowiek w wielkiej SIECI, Warszawa

Wolski, K. (2010). Wykorzystywanie internetu w pracy w celach pozazawodowych – doniesienie z badań. Trzecie Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne, Wrocław.

Szmigielska, B., Wolski, K. (2010). Internet w pracy – pozytywne i negatywne strony zjawiska. Trzecie Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne, Wrocław.

Wolski, K. (2010). Korzystanie z internetu w pracy w celach prywatnych – wnioski z badań. III Poznańskie Forum Psychologiczne – psychologia wobec wyzwań współczesności – wokół internetu, Poznań

Wolski, K. (2010). Nowe media, nowe problemy? – korzystanie z Internetu w pracy w celach prywatnych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza nowych mediów, Kraków

Szmigielska, B., Wolski, K. (2009). E-seniorzy w ocenie E-adolescentów. I Ogólnopolska Konferencja Świat Internetu, Lublin

Szmigielska, B., Wolski, K. (2009). Adolescent online – wybrane aspekty. Drugie Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne, Wrocław

Wolski, K. (2009). Co daje skrzyżowanie komputera z budzikiem? – czyli psychologia poznawczo -  behawioralna jako nauka o projektowaniu przedmiotów codziennego użytku. V sympozjum PTPB, Kraków

Wolski, K. (2008) Młodzież licealna w cyberprzestrzeni – rozważania na temat stylów komunikowania. I Ogólnopolskie Sympozjum Psychologii Edukacji, Kraków

Wolski, K. (2008) Obecność oraz aktywność osób starszych w internecie – implikacje dla rozwoju jednostki. II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Psychologia w Internecie – Internet w Psychologii “zagadnienia metodologiczne, kliniczne, komunikacyjne i etyczne “, Bydgoszcz [plakat]