Budowanie polityki Learning & Development

W ramach projektów doradczych w obszarze Learning & Development wspieram firmy w projektowaniu i wdrażaniu polityk rozwoju pracowników skoncentrowanych na realizacji celów biznesowych klienta. Moją rolą jest zaprojektowanie takich działań, które przełożą się na wzrost kompetencji pracowników i znajdą odzwierciedlenie w kluczowych wskaźnikach biznesowych. Aby działania Learning & Development przyniosły odpowiednie rezultaty, konieczne jest ich dopasowanie do konkretnej organizacji, jej potrzeb i celów biznesowych.

Tworząc politykę rozwoju pracowników podejmuję następujące działania:

Diagnoza potrzeb rozwojowych organizacji

W pierwszym etapie działań związanych z budowaniem polityki działań rozwojowych kluczową rolę przykładam do wielowymiarowej diagnozy oraz analizy danych dostępnych w firmie. W ramach diagnozy potrzeb rozwojowych organizacji, analizuję między innymi:

  • Cele biznesowe oraz ich mierniki
  • Oczekiwania kadry menedżerskiej oraz uczestników programu
  • Luki kompetencyjne oraz silne strony

Opracowanie polityki rozwoju pracowników

Kiedy znam potrzeby rozwojowe organizacji, rozpoczynam projektowanie działań rozwojowych. Na tym etapie liczy się zarówno treść merytoryczna proponowanych działań, jak i odpowiednio dobrane metody pracy z uczestnikami działań rozwojowych, a także właściwe zaplanowanie w czasie poszczególnych aktywności.

  • Dobór metod realizacji np.: experiential learning, action learning, warsztaty rozwojowe, coaching
  • Opracowanie harmonogramu i działań wspierających

Realizacja działań rozwojowych i monitoring

W czasie wdrożenia zaplanowanych aktywności rozwojowych konieczne jest trzymanie ręki na pulsie i ciągłe modyfikowanie kolejnych działań Learning & Development. Wszystko po to, aby na bazie feedbacku od uczestników dostosowywać działania do potrzeb organizacji.

Ewaluacja działań Learning & Development

Ocena skuteczności podjętych działań Learning & Development to kluczowy element każdego z prowadzonych przeze mnie projektów. Etap ten, ma szczególne znaczenie w przypadku rozwoju kompetencji menedżerskich i społecznych, których wpływ na wyniki biznesowe ocenić można jedynie dzięki odpowiednio zaprojektowanym metodom ewaluacji. W ramach oceny skuteczności działań Learning & Development, wykorzystuję zarówno tak zwane “miękkie” jak i “twarde” narzędzia zbierania danych i analizy. Projektuję i wdrażam, między innymi:

  • Ocenę wpływu działań rozwojowych na poziom kompetencji pracowników
  • Ocenę satysfakcji uczestników działan rozwojowych
  • Ocenę wpływu działań rozwojowych na wskaźniki biznesowe

Efektem moich prac jest wdrożona w życie strategia rozwoju pracowników obejmująca całą firmę lub wybrane grupy stanowisk.